Otel ve Turizm Tesisi Değerlemesi

Otel işletmelerinin değerlemesinde kullanılan yöntemler genellik­le maliyet, emsal karşılaştırma ve gelir kapitalizasyonu yaklaşımlarıdır.

Maliyet değeri ile benzer tesislerin pazarda satış fiyatları arasındaki fark, yatırımcılara yeni bir tesis inşa etme ya da mevcut bir tesisi satın alma fizibilitesi hakkında yol gösterici olabilir.
Pazarın benzer bir tesise ne kadar ödemeye hazır olduğu ile ilgili olan emsal karşılaştırma yaklaşımı da, bire bir benzer iki konaklama tesisi bulma­nın güçlüğü nedeniyle pek uygulanabilir değildir.

Gelir yaklaşımı ile konaklama tesislerini değerlemede değerleme uzmanlarının farklı varsayımlarda bulunmaları ve gerek yıllık net nakit akımlarının tahmi­nine gerekse iskonto oranının seçimine bağlı olduğundan, aynı tesi­sin farklı değerlenmesine yol açabilir.

Otel değerlemeleri ile ilgili değişkenler oldukça fazla olmasına rağmen ana kriterler, değer-performans ölçütü “doluluk oranı” , “ortalama oda fiyatı” ve “oda ve yatak sayısı ile otel gelirleri” arasında yakın ilişkiler vardır.

Gelişmiş ülkelerde otellerle ilgili farklı değişkenler göz önünde tutularak ve bu değişkenlerin geleceğe yansımasını güncel uluslararası finans piyasası kriterlerine göre hesaplayan ve yayınlanan endeksler bulunmaktadır. Ancak ülkemizde hâlihazırda bu endeksler oluşturulmamış durumdadır. Bu nedenle her bir otel, kendi özel koşullarında değerlenmelidir.

Yüzlerce otel ve turizm tesisi değerlemesi deneyimine sahip bir şirket olarak; yeterli bilgi, mesleki tecrübe ve uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz.