Kentsel Dönüşüm

Mevcut yapı stoklarının olası depremlere karşı toprak zeminin ve üzerindeki yapının/yapıların risk değerlerinin belirlenmesi, olası depremde yıkılması ve yıkılırken çevredeki diğer yapılara zarar vermesi olasılıklarının da içine katılarak, riskli toprak zemin ve riskli yapıların kullanım dışına çıkarılarak yerine zeminin yapısına uygun yapıların yapılması ve olası depremlerde yaşanabilecek can ve mal kaybının en aza indirmek için bir proje bütünlüğünde yapılan kamusal çalışmalardan biridir.

27 Ekim’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre aşağıdaki değişimler oldu. Riskli yapılarda olduğu gibi, bir bölgedeki binaların 2/3’ü riskli ise yüzde 100’ü için Riskli Bölge ilanı yapılacak ve karar alınabilecek. Karara katılmayan 1/3 arsa payının açık artırma ile satılması için binanın yıkılmış olması şartı da kaldırılmıştır. Tapuda kayıtlı malikin ölmüş olması durumda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müdürlük veya İdare tebligat işlemleri için mirasçılık belgesi çıkartmaya, kayyum tayin ettirmeye veya tapuda kayıtlı son malike göre işlem yapmaya yetkili oldu. Metrekare sınırı olmaksızın her bölgede riskli alan ilanı, diğer kriterleri taşıması şartıyla yapılabilecek.

Başvuruda Dilekçe, kimlik fotokopisi ve güncel tapu durum belgesi istenecek.

Tahliye süreleri sonunda elektrik, su, doğalgaz hizmetlerinin durdurulması zorunlu hale getirildi. Artık malikler, özel sektör ve TOKİ de bu başvuruyu yapabilecekler.

2 aylık denetimler yapılacak ve yıktırılmayan binalar Afet Riski sebebiyle kolluk kuvveti desteğiyle mülki amirlikçe yıktırılacaktır.

Şirketimiz;

Kentsel dönüşüm ve gelişime yönelik olarak;

Kentsel dönüşüm ve gelişime yönelik olarak; her ölçekte nazım imar planlarını, uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini hazırlamak konusunda danışmanlık ve değerleme hizmeti verilmesi konularında deneyimli ekibimizle çözüm üretiminde yanınızdayız.
Şirketimiz tüm hukuksal ve güncel gelişmeleri takip etmektedir. Kat mülkiyeti kapsa arsa payı düzeltmesi, fiili durum ve proje sonuç değeri uygulamaları gibi hizmetlerde deneyimli ekibimizle hizmet üretiyoruz.
Tüm hukuksal ve güncel gelişmeleri takip eden ve uzlaşma kültürü temelinde kentsel dönüşümün tüm aşamalarında deneyimli ekibimizle hukuksal ve teknik çözüm ekibiyiz.